Prof. Dr. Muhitdin Eski’nin Türkçe Bilimsel dergilerde yaptığı yayınlar:

  • Eski M, Alhan D.Scalp redüksiyonu cerrahisi ve saçlı deri fleplerinin kellik tedavisinde kullanımı.Kozmetik Dermatoloji Vol 3( Sayı 4),76-82, 2010.
  • Sinan Öztürk, Mustafa Nişancı, Serdar Öztürk, Muhitdin Eski, Fatih Zor, İsmail Şahin, Selçuk Işık. Serbest flepler ile onarım uygulanan baş boyun bölgesi tümörlü hastalarda nüks oranlarının değerlendirilmesi: Klinik Deneyimlerimiz. Türk Plastik Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Dergisi 2011;19 (2):60-63
  • İsmail Şahin, Andaç Aykan, Doğan Alhan, Fatih Zor, Serdar Öztürk, Muhitdin Eski, Mustafa Nişancı, Mustafa Deveci, Selçuk Işık. Malign melanoma olgularının retrospektif değerlendirilmesi. Gülhane Tıp Dergisi 2011;53(3):177-181.
  • Doğan Alhan, İsmail Şahin, Fırat Özer, Fatih Zor, Mustafa Nişancı, Serdar Öztürk, Muhitdin Eski, Selçuk Işık Meme rekonstrüksiyonundaki 10 yıllık deneyimimiz. Türk Plastik Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Dergisi 2012;20 (1):1-6
  • Şengezer M, Duman H, Eski M, Uygur F. “Pediküllü Tram fleple anında meme rekonstrüksiyonu.” Türk Plastik ve Rekonstrüktif Cerrahi Dergisi, 7:151-156,1999.
  • Eski M, Nişancı M, Zor F, Şengezer M. ”Baş parmağın farklı deformitelerinin onarımında 1.dorsal metakarpal arter ada flebinin kullanımı.” Türk Plastik Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Dergisi,13:103-107,2005.
  • Eski M, Öztürk S, Külahçı Y, Düzgün S, Şengezer M. ”Boutonniere deformite onarımında esktansör tenotomi sonuçlarımız.” Türk Plastik Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Dergisi,13:108-113, 2005.
  • Nişancı M, Eski M, Cil Y, Şengezer M. ”Atipik bir başparmak dublikasyonu:Olgu sununmu.” Gülhane Tıp Dergisi, 47:224-227, 2005.
  • Nişancı M, Eski M, Çil Y, Şahin İ, Şengezer M. “Demiryolu yüksek gerilim hatlarına bağlı elektrik yaralanmaları.” Türk Plastik Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Dergisi,14:42-46, 2006.